Plan wizyty duszpasterskiej

08.01.2018 – 10.01.2018

 

08.01. 2017 poniedziałek

1 Ksiądz od Boguszy godz. 15:30

                                               od Tadeusz Obrzut                 nr d. 231

do Jacek Koszyk           nr d. 262

2 Ksiądz Polany od godz. 13:00 

od Kazimierz Gródek    nr d. 35

do Mariusz Łaskawski   nr d. 295

09.01. 2017 wtorek

1 Ksiądz od godz. 13:00

od Aleksy Siedlarz         nr d. 296

do Andrzej Machnik      nr d. 66

2 Ksiądz od godz. 13:00

od Józef Romanek         nr d. 128

do Grzegorz Ligęzka     nr d. 31

 

10.01. 2017 środa

1 Ksiądz  od godz. 13:00

od Jacek Sekuła                    nr d. 234

do Mieczysław Milewski      nr d. 193